Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Interaktívne pomôcky

Cyklistický trenažér

ponúka 77 interaktívnych video scénok s nebezpečnými situáciami z pohľadu cyklistov. Situácie môžu byť aktivované v stanovenom alebo náhodnom poradí. Úlohou žiaka je stlačiť brzdu pri rozpoznaní nebezpečenstva. Reakčné správanie sa hodnotí po každej scéne a zobrazí sa na obrazovke. Program sa vyznačuje ľahkou manipuláciou a flexibilitou. Scény sa môžu kedykoľvek pozastaviť alebo zopakovať, aby poskytli inštruktorovi príležitosť na sprievodné alebo následné vysvetlenia. Simulátor sprostredkúva správne videnie a včasné rozpoznanie nebezpečenstva. Pre mladých účastníkov cestnej premávky sa dopravná výchova stáva zaujímavejšou a prenesené vedomosti sa trvalo posilňujú samovoľným prežívaním situácie.

Motocyklový simulátor

Jazdný trenažér bol vyvinutý ako nástroj pre zvýšenie povedomia o bezpečnosti. Toto výcvikové zariadenie umožňuje reprodukovať rôznorodé simulované situácie na ceste realistickým spôsobom, a tak umožniť zažiť virtuálne nebezpečné situácie. Vďaka opakovanému prezeraniu krokov vedúcich k nehode, alebo ostatným nebezpečným situáciám z rôznorodých uhlov prostredníctvom vlastnej účasti, môže "motocyklista" prehĺbiť porozumenie bezpečnostiOkuliare simulujúce opilosť

Tieto okuliare simulujú hladinu alkoholu 1,5‰ - 2,5‰ pri zhoršených svetelných podmienkach. Hĺbka a dĺžka je výrazne skreslená . Viditeľnosť smerom nadol je obmedzená. Videnie je rozmazané a často aj dvojité. Pohyb v priestore je náročný. Okuliare vyvolávajú mierny pocit závratu.
Okuliare opitosti simulujú: zníženie bdelosti, spomalenie reakčného času, zmätenosť, zmenu vnímania hĺbky a vzdialenosti.
Simulujú tiež zníženie periférneho videnia a s ním spojený zlý úsudok a rozhodovanie. Nasimulujú dvojité videnie, s ktorým sa spája aj slabá svalová koordinácia. Tieto účinky môže u mnohých ľudí vyvolať už pohárik alkoholu, ale tiež užitie drogy.


Prenosné dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko ma rozlohou 10x15 m. Umožňuje prakticky si precvičiť základné pravidlá cestnej premávky zamerané na chodcov a cyklistov,

Učebňu na kolesách pre vás zložili
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.