Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Home
images/iacf1.jpg

Učebňa na kolesách

mobilná výučba interaktívnou formou
V súčasnosti nie je na Slovensku vytvorený komplexný systém dopravnej výchovy. Dopravná výchova na základnej škole nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou viacerých predmetov. Nepriaznivá situácia je aj v oblasti praktickej výučby na dopravných ihriskách. Súčasný počet dopravných ihrísk kapacitne neumožňuje zabezpečiť kvalitnú dopravnú výchovu. Podobná situácia je v oblasti dopravnej výchovy dospelých, ktorá vo väčšine prípadov končí absolvovaním základného kurzu v autoškole.

Z uvedeného dôvodu prinášame alternatívnu a predovšetkým dostupnú formu vzdelávania. Základnou myšlienkou projektu je zriadenie mobilnej učebne dopravnej výchovy, ktorá umožní realizovať dopravnú výchovu netradičným spôsobom a na netradičných miestach. Dopravná výchova je okrem škôl realizovaná na rôznych podujatiach napr. výstavách, festivaloch, firemných akciách t.j. na miestach s vysokou koncentráciou ľudí – účastníkov cestnej premávky.
Cieľ projektu Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, prostredníctvom zlepšenia vedomostnej úrovne jej účastníkov, najmä detí.
Cieľová skupina Účastníci cestnej premávky bez vekového obmedzenia. Osobitný akcent je kladený na deti staršie ako 10 rokov, ktoré sa môžu na bicykli samostatne pohybovať v cestnej premávke.

Neprehliadnite

Interaktívne učebné pomôcky

Pri výučbe používame interaktívne pomôcky napr. cyklistický trenažér, motocyklový simulátor, mobilné dopravné ihrisko alebo okuliare opitosti.
čítať ďalej

Bonavia, o.z.

O nás

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky. Zameranie občianskeho združenia kontinuálne nadväzuje na činnosť rovnomenného špeciálneho fondu založeného v roku 2004 pri Nitrianskej komunitnej nadácii.


Ciele

Našim cieľom je zvýšenie právneho vedomia účastníkov cestnej premávky a zníženie dopravnej nehodovosti a jej následkov. V rámci svojej činnosti osobitnú pozornosť venujeme dopravnej výchove detí.Naše ďalšie projekty a aktivityDopravná abeceda

- viac o projekte -

Dopravný tábor

- viac o projekte -

Deň detí

- viac o projekte -

Deň bezpečnosti

- viac o projekte -

Učebňu na kolesách pre vás zložili
Bona via

Lomnická 582/18, 94901 Nitra, Slovensko
bonavia@bonaviaoz.sk

IČO: 50736485
DIČ: 2120755043

Bona via je občianske združenie, ktoré realizuje preventívne projekty a aktivity zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.